OĞUZHAN PROFESYONEL SİTE YÖNETİM HİZM.(OPSİYON)

OPSİYON ile Bırakın Biz Yönetelim, Siz Keyfinize Bakın...
HİZMETLERİMİZ

SUNUM;Ekonominin ve teknolojinin gelişmesi, yaşam alanlarının yapılarının değişmesine, farklılaşmasına ve ihtiyaçlarının artmasına neden olmaktadır. Bu noktada artık tesislerin hizmet ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilmesi "Profesyonel Site Yönetimi" ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.Bir sitenin fonksiyonu, ihtiyaçları, coğrafi lokasyonuna bağlı olarak risk analizi ve mimari özellikleri ihtiyaçların belirlenmesinde en önemli etkendir.Bu nedenle, yönetim faaliyetlerinin profesyonel olmayan kişilerce üstlenilmesi gerek görev gerek yetki ve sorumluluklar açısından gerekse idarenin profesyonel ve bilinçli bir şekilde yapılabilmesi açısından ciddi sorunlar yaratır.Bu bağlamda; OĞUZHAN  PROFESYONEL APARTMAN ve SİTE YÖNETİM HİZMETLERİ (OPSİYON) profesyonel yönetim ihtiyacını teknik, idari, mali hukuki sosyal alt yapısıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirir ve başarının sırrının site sakinlerinin memnuniyetinde gizli olduğuna inanır. 

 
SİTE YÖNETİMİ;OĞUZHAN PROFESYONEL APARTMAN ve SİTE YÖNETİM HİZMETLERİ ’nin bu konudaki hizmet adımları aşağıdaki gibidir.
 • Web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığının sağlanması
 • Site Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması
 • Site İşletme Projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
 • Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların düzenlenmesi
 • Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi
 • Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması.
 • Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
HUKUKİ YÖNETİM;Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.
 • Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması
 • İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması
 • Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması
 • Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında
 • Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi
 • İcra takibi yapılması
 • Dava açılması
 • Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması
 • Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması
 BÜTÇE YÖNETİMİ;Sitenin mali yıl bütçesi Kat malikleri kurulunda görüşülerek kabul edilmediyse yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek dosyada saklanması esastır.

Bütçe Yönetim Hizmetleri :
 • Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması
 • İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı
 • Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması
 • Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi
 • Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
 • Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması
 • Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması
 • Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
 • Resmi defterlerin yılsonunda notere kapattırılması
 GÜVENLİK YÖNETİMİ;Apartman ve Sitelerde Güvenlik 5188 sayılı yasa gereğince sağlanır. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’ NIN 08.11.2005 tarih ve 2005/117 sayılı genelgesinde “Site ve Apartmanlar” ın özel güvenlik izni almaları gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Site/ Apartman genel kurulunun veya yönetim kurulunun kararıyla valiliğe müracaat edilerek özel güvenlik izni alınır veya bu konuda çalışan özel güvenlik firması görevlendirilir. 

Güvenlik Hizmeti :
 • Risk analizi (sitenin profilinin çıkartılması)
 • Giriş çıkış kontrolü (ziyaretçi karşılama)
 • Standart devriye (gözetim kontrol)
 • Nokta güvenliği
 • Kameralı güvenlik (tesis, bina, çevre kontrol)
 • Günlük, haftalık, aylık denetim ve raporlama
 TEKNİK YÖNETİM;Elektrik,mekanik ve sıhhi tesisat sistemlerinin bakım ve kontrolü
 • Aydınlatma, yangın ve doğalgaz alarm sistemlerinin kontrolü
 • Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinin periyodik bakımları
 • Asansörlerin bakım anlaşmaları ve rutin bakımları
 • Santral ve telefon sistemlerinin bakım ve onarımı
 • Elektrik trafo, jeneratör ve hidroforların bakımı
 • Arıtma sistemleri, su kuyusu, havuz dairesi bakımı
 • Klima sistemleri ve Bina otomasyon sistemleri bakımı
 • Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı ve dolumu
Diğer işlerin bakım yapım ve kontrolü :
 • Risk analizi (sitenin profilinin çıkartılması)
 • Giriş çıkış kontrolü (ziyaretçi karşılama)
 • Standart devriye (gözetim kontrol)
 • Nokta güvenliği
 • Kameralı güvenlik (tesis, bina, çevre kontrol)
 • Günlük, haftalık, aylık denetim ve raporlama
 TEMİZLİK YÖNETİMİ;Genel temizlik haşere ilaçlama,su deposu temizliği çöp toplama ve atık hizmetleri temizliği hassas bir konudur. Hizmet aksiyon planı içinde günlük iş akış şemasına uygun olarak yapılmalı ve düzenli olarak kontrol edilip raporlanmalıdır.

Temizlik Hizmetleri
 • Blokların günlük temizliği
 • Ortak alanların günlük temizliği
 • Otoparkların temizliği
 • Çöplerin toplanması
 • Sert zeminlerin cilalanması
 • Genel koruyucu temizlik ve ilaçlama
 • İnşaat sonrası genel ve detaylı temizlik
 • Dış cephe cam temizliği
 • Haşere ilaçlama
 • Su deposu temizliği
 • Baca temizliği
 HAVUZ BAKIM YÖNETİMİ;Havuz bakımında yapılan yanlış ve eksik işlemler yüzme havuzunun sağlıksız bir ortama dönüşmesine neden olur. Büyük harcamalar yapılarak edinilen yüzme havuzunun sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için, aynı hassasiyetle bakımının yapılması gerekir.
Bakım uzman kişilerce yapılıyorsa sağlıklıdır.

Havuz Bakım Hizmetleri
 • Filtrasyon sistemi kontrolü
 • Filtrasyon pompasının temizlenmesi
 • Havuz dip temizliği
 • Havuz yüzey temizliği
 • Savak kanallarının temizliği
 • Tesisatın kontrolü
 • Havuz suyu kimyasallarının değerinin ölçülmesi
 • Havuz suyu kimyasallarının havuza atılması
 BAHÇE BAKIM YÖNETİMİ;Günümüz koşularında tüm bitkiler daha yoğun ilgiye daha profesyonel bilgiye gereksinim duyar. Sağlıklı bitki ve bahçe için ayda bir veya iki kez düzenli olarak bakım yapılması gerekir.

Bahçe Bakım Hizmetleri
 • Ekim
 • Biçim
 • Budama
 • Sulama
 • İlaçlama
 • Gübreleme
 • Tanzim ve düzenleme
 KİRALAMA YÖNETİMİ;Kat malikleri tarafından yetkilendirildiğimiz takdirde bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi hususunda aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır .

Kiralama Hizmetleri
 • Kira kontratının yapılması
 • Kira ve depozitonun tahsilatı (Bankaya yatırılması)
 • Su,elektrik ve doğalgaz faturalarının takibi
 • Site ortak gider ödemelerinin takibi
 • Kiracının ulaşabileceği acil destek hattı
 • Gayrimenkulünüzün tapu işlemlerinin yapılması
 • Emlak vergi beyannamesinin hazırlanması ve takibi
 • Kiracı tahliye taahhütnamesi hazırlanması
 KONUT YÖNETİMİ;Bağımsız bölüm sahiplerine faydalanmak istedikleri takdirde aşağıdaki hizmetler kendi hesaplarına şarj edilmesi karşılığında sunulmaktadır .

Konut Hizmetleri
 • Temizlik hizmeti
 • Sıhhi tesisat hizmeti
 • Elektrik tesisatı hizmeti
 • Boya ve badana hizmeti
 • İlaçlama hizmeti
 SİGORTA YÖNETİMİ;Apartman ve Site Kat malikleri kurulunun karar alması halinde ana gayrimenkul ve sitenin sigortası yapılır.

Konut Hizmetleri
 • Yangın
 • Dahili su
 • Terör
 • Yangın mesuliyet
 • 3.Şahıs sorumluluk ve emniyeti suiistimal sigortası yapılır
Bu sigorta kapsamında sitenizin oyun parkı, asansör, merdiven, kazan dairesi gibi paylaşılan alanlarının göreceği zararlar da teminat altındadır.
 
SOSYAL TESİS YÖNETİMİ;Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için ön koşul harekettir. Site sosyal tesisleri bu gereksinimi karşılamak günün stresinden uzaklaşıp keyifli zamanların ve toplu yaşamın gereği olarak oluşturulur.
 • Fitness merkezinde form korunur, jogging ve bisiklet parkurunda hareketin önemi kavranır.
 • Tenis kortu, basketbol, voleybol sahalarında spor yapmanın keyfine varılır.
 • Kapalı havuz, sauna, Türk hamamında vücut yorgunluktan arındırılır. Özetle, sosyal tesisler ve etkinliklerle yaşam enerjisi tazelenir.
Spor Tesis Yönetim Hizmetleri
 • Sosyal tesis kuralları ( hatırlatmalar)
 • Fitness kuralları
 • Jogging kuralları
 • Spor tesisi kuralları
 • Havuz kuralları
 • Sauna kuralları
 • Yeşil alan kullanım
 • Site kafeterya çalışma ve kullanım kuralları


OPSİYON OPSİYON OPSİYON OPSİYON OPSİYON OPSİYON OPSİYON OPSİYONOPSİYON